Whitebox
pda

Testujte s námi zařízení „Whitebox“. Zjistěte, kolik funkcí se může skrývat v malé krabičce...

Webhosting a mailhosting
pda

Náš hosting limituje pouze vaše fantazie...

Vývoj software
pda

Vyvíjet software nemůže každý. To platí jak pro dodavatele, tak i pro zákazníka...

Vigard>Návrhy a realizace počítačových sítí

Návrhy a realizace počítačových sítí

Tak se obvykle nazývá předmět činnosti, který má a nutně musí mít ve svém portfoliu každá IT firma. Přesto i zde jsou rozdíly. Když mluvíme o sítích, nemusíme tím myslet jen, rozvedení kabelů po budově, instalaci Windows SBS, naklikání uživatelů a předání zákazníkovi. Síť v našem pojetí má charakter organismu.

návrh počítačových sítí

Z hlediska velikosti se může jednat o organismus umístěný v jednom patře, jedné budovy nebo organismus rozprostraněný v několika státech na několika kontinentech. Z hlediska funkce organismu chápeme počítačovou síť jako podkladové prostředí. Tedy něco, co poskytuje služby dalším, vyšším vrstvám – běžné Windows síti, telefonním a videotelefonní službám, různým průmyslovým standardům fungujícím mimo zaběhlé síťové normy, … Z hlediska výdrže, schopnost přežití organismu je pak klíčové, jak moc se může organismus „zranit“, aby ještě plnil všechny nebo alespoň některé své funkce – tedy míru redundance (zástupnosti) jednotlivých prvků a tras mezi nimi.

Jsou-li servery mozkem sítí, pak stejné otázky, které jsme si kladli v předchozím odstavci o celém organismu, si musíme klást i o jeho jednotlivých částech. Co očekáváme dnes, kam se budeme vyvíjet, přibudou nové úkoly, na které bude třeba reagovat? Jsou jen dvě cesty, jak správně navrhnout celé IT řešení. První cesta znamená poznat dokonale stav, správně a přesně odhadnout budoucnost a z toho vyplynuvší řešení kvalitně realizovat. Druhá cesta nepopírá tu první, jen říká, že budoucnost se odhadnout nedá, zejména ne správně a přesně, a proto doporučuje prostředky použité k realizaci zvolit natolik obecně, aby se s minimálními náklady mohly přizpůsobit nově vzniklé situaci.

Sekce Produkty -> Whitebox pojednává o tom, jak se malé zařízení může umět přizpůsobovat novým potřebám. Je to jen pomyslná špička ledovce, ale výstižně ukazuje, jak krátkozraké může být, pořídit si zařízení bez možnosti obecného rozšíření, třeba firewall (záměrně nepoužívám výraz hardwarový firewall, dnes v něm totiž pravděpodobně poběží stejný software, jako ve Whiteboxu, jen umně skrytý před uživatelem). Ke stejným situacím dochází u serverů. Objeví se nové požadavky a zákazník zjišťuje, že jeho současný systém je není schopen plnit bez upgradu, jehož náklady téměř odpovídají ceně pořízení nového hardware i software. Jediné, co pak zůstává z původního ekonomického rozhodnutí, je teze „tehdy to bylo to nejlevnější“.

Jelikož toto jsou webové stránky a tohle má být nabídka, tak vám nabízíme, že o vašich požadavcích bude někdo přemýšlet. Nebude se rozhodovat podle toho, na jakém školení zrovna byl a jakou „kuchařku“ řešení tam zrovna prezentovali. Zhodnotí konkrétně vaši situaci a podle ní navrhne správný postup. Nebude to asi to nejlevnější, ale bude to fungovat dnes, zítra a i pozítří, až se ukáže nutnost rozšíření o nové funkce.